Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Robokobi olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve 3. taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanması, şirketimiz çalışanlarının bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması bizim için büyük önem taşımaktadır. Şirketimiz kendisine, müşterilerine ve 3. taraf muhataplarına ait bilgileri korumak amacıyla ISO/IEC 27001:2013 standardına uygun olarak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)’nin kurulmasına karar vermiştir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasının amacı, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir. Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur ve kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır. Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. Bu sorumluluklar başta bilgi teknolojileri altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri, 3. taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan tedarikçilerini kapsamaktadır. Şirketimizde BGYS’ nin kurulması süreci ile birlikte kapsam dâhilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla BGYS’ nin kurum içinde canlı tutulması takip edilmektedir.

Kalite Politikası

Robokobi olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve 3. taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanması ve müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Kalite Yönetim Sistemi, kurumsal bir sorumluluktur ve kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır; sağladığımız ürün ve hizmetlerde, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, etkinliği ve verimliliği arttırmak, kaynakları verimli yönetmek, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek ve sürekli iyileştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Kalite Yönetim Sistemi’ nin süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Politikası

Robokobi olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda sunulan hizmetlerin, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi standardına uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasını, Hizmet Yönetim Sistemi’nin ve hizmetlerin etkinliğinin sürekli arttırılmasını, kurumun sunmuş olduğu elektronik uygulamalar üzerinden gerçekleşen tüm işlemlere ilişkin, BT hizmet alt yapısı ve sürekliliğinin sağlanmasını, BT hizmeti sunulan kullanıcı ve paydaşların memnuniyetinin sağlanmasını, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılarak önceliklendirilmesini ve bu ihtiyaçların doğru şekilde karşılanması için hizmeti sağlayan bölümler arasında uyumun sağlanmasını, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi gereklerine uygun yapı oluşturulmasını, geliştirilmesini ve etkinliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin uygulamaya alınmasını, yasal şartların karşılanmasını, risk ve fırsatların etkin şekilde yönetilerek ISO 20000 standardının gereklerinin yerine getirilmesini ve tüm BT süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

İş Sürekliliği Yönetim Politikası

Robokobi olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda sunulan hizmetlerin, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, iş sürekliliği planlarımızı hazır tutuyoruz ve iyileştirerek öncelikle can güvenliğini daha sonra iş sürekliliğini sağlıyoruz. Kendi kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylar, afetler veya herhangi bir acil durumda, planlarımızı devreye sokarak etkilenmeyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tatbikatlar yaparak planlarımızın acil durumlarda çalıştığından emin oluyoruz. Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizi, politikalarımızı ve müşteri beklentilerimizi göz önünde bulundurarak risk analizleri yapıyoruz ve hizmet kesintilerine neden olabilecek olası risklere karşı önlem alıyoruz. İş sürekliliği konularında iç ve dış iletişimi yönetiyoruz ve tedarikçilerin, müşterilerin, paydaşların, çalışanların ve yasal mercilerin gereksinimlerini yerine getiriyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Robokobi olarak Kişisel Verilerin Korunması politikamızın amacı, şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemlerin açıklanması ve bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, yetkilileri ve üçüncü kişiler gibi kişisel verileri Robokobi tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır. Robokobi, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi standardına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesini, yasal şartların karşılanmasını, kişisel verilerin ilgili risklerinin yönetilmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini taahhüt eder.

Müşteri Memnuniyet Politikası

Robokobi, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikalarına uygun şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Robokobi, müşteri ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiştir. Müşteri memnuniyeti kuralları arasında, müşterilerin öncelikle “haklı” olduğunu kabul edip şikayet sebebini bu açıdan inceliyoruz, bize iletilen her konuyu araştırıp kendimizi geliştiriyoruz, müşterilerimizin bizden kaliteli hizmet beklentilerine uygun bir anlayış besliyoruz ve kurumumuzun sunduğu ürün ve hizmetlerin sonrasında güçlü, doğru, net ve sürekli müşteri ilişkileri oluşturmayı hedefliyoruz.

Şikayet Politikası

Robokobi, şikâyetlerin değerlendirilmesi için müşteriden herhangi bir ücret talep etmez ve herhangi bir şekilde kazanç sağlanmaz. Robokobi çalışanları, çözüm sürecinde objektiflik kriterlerini göz önünde bulundurur: Şikayet prosedürü açıktır ve müşteriler tarafından erişilebilirdir. Şikayetlerin ele alınmasında önyargısız ve adil davranılır. Şikayet konusu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasında bütünlüğe özen gösterilir, taraf olan kişilerin hepsi dikkate alınır. Şikayette bulunan müşteri bilgileri gizlidir. Bilgiler şikayetin çözümü için gerekmedikçe Robokobi dışında üçüncü parti kuruluş ve kişiler ile paylaşılmaz.

Bu bağlamda Robokobi, Entegre Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerinin yerine getirilmesini, yasal şartların karşılanmasını, uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini, ayrıca kurulan Entegre Yönetim Sistemi’nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.